Transport

Transport

Transport autem dostawczym .
50 zł/h
Dodatkowy pracownik do dzwigania
20 zł/h
Każde kolejne piętro
40 zł/piętro
Transport po kraju
1 zł/km
 Wywóz gruzu wraz z utylizacją na wysypisko śmieci 500 zł/tona
Wywóz innych odpadów z wyłączeniem substancji trujących i toksycznych
150 zł/m3